úterý 26. února 2013

Mandala - "Ornamental"


Tento víkend nějak nezbyl čas ani síly na velké tvoření. Psala jsem už minulý týden, že bych chtěla na chvíli zkusit volnou tvorbu - trochu si odpočinout. Volná tvorba to jsou pro mě abstrakce, ale také tvoření mandal.  
Při tvoření  mandal mě baví ten proces, kdy nikdy nevím dopředu, jak bude mandala vypadat Neustále se během procesu mění a tak výsledná mandala je překvapením i pro mě. Dnešní mandala nehýří barvami, jako mé minulé. Chtěla jsem totiž vyzkoušet mé nové výtvarné pomůcky - tuš a nová pera. Musím říct, že se mi práce s nimi moc líbila a určitě budu hledat další náměty, které bych mohla touto technikou kreslit. Kromě per jsem použila ještě barevnou pastelku na barevné dotvoření.

Jak na Vás působí mandaly?
 Mě třeba tato připomíná jaro.
 Myslím, že v celém mém podvědomí je největší touha po jaru a květinách :)

----
This weekend I haven´t much time and energy left for big creating. I wrote last week I´d like to try a free creation - and to rest a while. Free creation or free art for me - it is abstraction or creating of mandalas. I like the process of free creating mandala. During process I never know how the final mandala will look like - and it´s suprise even for me. This mandala isn´t full of colors like my previous. I´d like to try new art tools - new pens and black ink. I have to say I liked the work with it and I will look for another motives I can drew with this technique. Besides pens and ink I have used a color pencil.

Do you like mandalas?
This mandala reminds me a spring.
I think that in my whole subcounscious there´s one big yearning for spring and flowers :).středa 20. února 2013

Čas na pomerančový čaj - Time for an orange tea


V neděli jsem dokončila ve svém ateliéru malé zátiší 20x20 cm. Malé možná rozměry, ale velké na koncentraci :). Myslím, že teď si dám na chvíli pauzu se zátiším a vrhnu se na volnou tvorbu - abstrakce a tak. Potřebuji to nějak vyvážit. Tohle zátiší jsem malovala ráda, zářící oranžová barva mě nabíjely, ale kresba tvarů a elips byla náročná. Modelovala jsem a modelovala barvami -  vše muselo být dokonalé, protože každá chybka u takovýchto realistických předmětů je hned viditelná.

Užijte si také čas se svým oblíbený čajem...:)

P.S.: Studie k tomuto zátiší jste mohli vidět zde  v mém skicáři.
----
On Sunday I have finished a small still life (20x20 cm) in my studio. A small in size but "large" for concentration. I think I will take a break from the still life now for a while and I will try some free creation - abstraction etc. I need to compensate it. I liked to paint this still life - the bright orange colors reloaded me, but painting of shapes, ellipses was consuming. I have modelled and modelled with colors - everything had to be perfect, because every mistake is shown in painting of such a realistic subjects....

Enjoy the time for your tea..:)

P.S.: The studies for this painting you could see here in my sketchBook.

úterý 19. února 2013

Foto "Domácí ateliérové zátiší s kočkou" - Photo "Home Studio Still Life with Cat"


Tak jsme si o víkendu užívaly poklidu mého domácího ateliéru - já a moje Eška.....Já jsem kreslila u svého stolu a Eška se spokojeně vyhřívala na radiátoru...:)

So we have enjoyed  the peacefulness of my home studio - me and my blue Lizzy...
I have drew at my table and she has basked happily on the radiator..:)

Slunce v duši - The Sun in the Soul


Mám několik zimních námětů na obraz, ale přiznám se, vůbec se mi do toho nechce (možná až bude léto, a já se budu potřebovat schladit :).
 Jsem nějaká celá promrzlá z té dlouhé zimy a aspoň na papíře se potřebuji zahřát barvami. A tak jsem raději zase nakreslila mé oblíbené slunečnice - taková malá sluníčka pro naši duši.
V létě bylo na kreslení tolik námětů, tolik květin, že mi spousta námětů zbyla - a ještě že tak. Těžko bych teď někde sháněla čerstvé slunečnice na zátiší. Aspoň si teď můžu přivolávat sluníčko a teplo. Ale už se těším, že brzy začnu nakupovat tulipány a narcisy a malovat je..
Dnešní sluníčka jsem kreslila pastelkami na podmalbě akvarelem, na akvarelovém papíře Canson Montval. Doufám, že Vás zahřejí, jako mě zahřálo jejich kreslení....Krásný den!
---
I have several winter motives for the painting but to be honest, I don´t want to go for it at all. I am so chilled from this long winter so I need to warm myself with colors at least on paper. So I have drew rather my favorite sunflowers - a little suns for our souls.
In summer I have had a lot of motives to paint, so many flowers I missed to paint- and many motives left. And I am glad. It would be difficult to buy the fresh sunflowers for a still life now. So now I can call the sun and warmth with my drawing. But I am looking forward to buying a  fresh tulips and daffodils and paint them...
These little suns I have drew with colored pencils on watercolor underpainting, on watercolor paper Canson Montval.
I hope they will warm you like they warmed me when I drew them.....Have a lovely day!čtvrtek 14. února 2013

A vítězem se stává....And the winner is...

Tak jsem vylosovala pod dohledem nikoliv státního notáře - ale mojí malé modré Ešky - dvě vítězky mé mini soutěže, jako poděkování za 10.000 návštěv mého blogu.


A vítězem se stává:
Ceranna

Jitule

Prosím, Cerannu a Jitku, aby mi na můj e-mail mfrohlichova@atlas.cz zaslaly svou poštovní adresu, abych jim mohla poslat malý pozdrav ze svého ateliéru.

Děkuji Vám všem za návštěvu a milé komentáře....
budu se na Vás zase těšit příště
 (a určitě zase vymyslím nějaký důvodu k soutěžení :)


Thank all of you for your visit and nice comments....
I will looking forward to you next 
(and there´s will be another giveaway sometimes again)

Ze skicáře # 5 - From the SketchBook # 5


V mém skicáři přibyly nové skicy, a tak se chci o ně s Vámi podělit. Tentokrát je to můj velmi oblíbený motiv - skicy mojí malé modré Ešky. Skicy jsou z různých úhlů, ale všechny jsou kreslené tužkou.
--
I have added new sketches to my sketchbook  I want to share with you. It´s my favorite motive - sketches of my little blue cat. The sketches are drawn from the various angles but all are drawn with pencil.
pondělí 11. února 2013

Vzpomínka na loňské léto - The Memory of Last Summer


Nevím, jak Vy, ale na mě už je ta zima dlouhá :). Ve vzpomínkách se vracím k loňskému létu, abych se zahřála na duši. A vzpomínky se prolínají i do kreseb. Dnešní kresba měla být původně pouze studií k většímu obrazu, ale nakonec jsem se do ní nějak zakousla a vyšel z toho plnohodnotný obrázek. Kreslila jsem pastelkami na běžnou čtvrtku. Toto zátiší jsem si naaranžovala v létě, když jsem si koupila malé slunečnice, k nim jsem přidala můj oblíbený letní klobouk a šátek a zátiší bylo na světě. Použila jsem lehce melancholické barvy, abych vyjádřila ten pocit vzpomínání...Už se zase těším na léto :)...A co Vy?
---
This winter lasts a long enough for me. I remember the last summer to warm my soul. And my memories appear in my drawing, too. I supposed this drawing will be just a study for bigger painting but I focused on it so much that I have created complete picture. This still life I arranged last summer, when I bought small sunflowers, I added to them my favorite summer hat and scarf...and still life was done. I have used a little melancholic colors to express the feeling of recollection. I am looking forward to the next summer....And what about You?

středa 6. února 2013

Ze skicáře # 4 + DÁREČKY From the SketchBook # 4 + GIFTSFotografie mých orchidejí už jste viděli minulý týden a dnes přišla řada na skicy. Zkoušela jsem si kresby třemi různými technikami - tužkou, perem a pastelkami. Ještě jsem nevyčerpala všechny motivy orchidejí, takže si myslím, že ještě budou i skicy orchidejí č. 2. A do třetice všeho dobrého a možná i zlého plánuji namalovat i nějaký ten obrázek orchideje akvarelem a pastelem. Do té doby se mi v hlavě usadí už přesná vize obrázku. Upřesnění této vize hodně pomáhají právě skicy. Nad čím ještě dumám je kompozice a barevné ladění...
Doufám, že i tentokrát Vás moje orchideje potěší.

P.S.: A jako poděkování jsem pro Vás připravila dva drobné dárečky z mé dílny - u příležitosti 10.000 shlédnutí  mých stránek. Velice mě těší zpětná vazba od Vás, takže jediné, co je třeba udělat, aby k Vám malý dáreček ve formě autorského přání doputoval je - nechat tady  pod tímto postem Váš ctěný komentář.
Ze všech komentujících pak vylosuji - pod dohledem státního notáře :-D - dva vítěze, kterým pošlu poštou dáreček jako pozornost ode mě. Dáreček pošlu kamkoliv na světě, takže se mí milý čtenáři nebojte komentovat :). Komentovat můžete do příštího čtvrtku (včetně) tedy do 14.2 do 24 hod. V pátek oznámím vítěze.

Děkuji Vám, že jste tady se mnou!!You´ve already saw my orchid photos last week and the orchid sketches are in the order now. I´ve tried the sketches with three different techniques - pencil, pen and colored pencils. I have further orchid motives so I think there will be an orchids sketches No. 2, too. And for the third time I am planning to paint  the painting of orchid with watercolor and pastel, too. I hope I will have the complete vision of painting in my head soon. Now I am thinking about composition and color combination....
I hope you will enjoy my orchids again.
P.S: I´d like to thank you on the occasion of 10.000 views of my blog and I have prepared little gifts from my studio (an author´s postcard) for you. I am enjoying a feedback from you very much, so everything what you have to do to get this gift is to leave the comment under this post.
From the all commenting I will allot two winners - to whom I will send the postcard from my studio. I will send the gift everywhere in the world, so don´t be afraid to comment :-).
You can leave the comment untill the next thursday - 14th february (including). On Friday I will announce the winners.
Thank you for being here with me!!

úterý 5. února 2013

Abstrakce temperou No. 2 - Tempera Abstraction No. 2


Dnes další ze série malých obrazů malovaných temperou na plátno. Dnešní abstrakce je malována spíše v chladnějších barvách spektra - lehce melancholických, ale s akcenty žluté a purpurové - jako symbol naděje :).


Today painting is another from the tempera paintings on canvas series. This abstraction contains more cool colors of the spectrum - lightly melancholic, but with accents of yellow and purple - as a symbol of hope :).


pondělí 4. února 2013

Můj projekt - Georgia O´Keeffe

Oriental Poppies, r. 1928, olej na plátně, 76,2 x 101,9 
zdroj: Britta Benke: Georgia O´Keeffe


 Jednou z malířek, které mě osobně uchvacují, je americká umělkyně Georgia O´Keeffe. Miluju její velkoformátové obrazy květin i její abstrakce či obrazy New Yorku. Strašně bych je chtěla vidět někdy na živo. Nedoufám, že bych je mohla shlédnout někdy u nás v ČR. Tak doufám, že jednou třeba ve Vídni či Berlíně....
Ještě nedávno jsem nenašla žádný česky psaný text na internetu, který by se zmiňoval o jejím životě a tvorbě. Tak jsem si překládala anglickou wikipedii, abych se něco dověděla. Teď už je situace lepší a na různých českých serverech i na české wikipedii se dá najít životopis této malířky.
Ale co se týče literatury, tak zde jsem zatím nenašla žádnou česky psanou biografii Georgie.
(a musím podotknou, že biografie malířů a malířek vyhledávám a sbírám)
Ulovila jsem "pouze" krásnou knihu Britty Benke:Georgia O´Keeffe 1887-1986  Blumen in der Wüste (Květy v poušti) z nakladatelství Taschen, ale bohužel pro mě - je v němčině, a já ovládám pouze angličtinu, tak doufám, že ji jednou seženu i v angličtině a rozšířím si obzor.....
Velmi mě potěšilo, že američtí filmaři život Georgie zfilmovali (v r. 2009) v hlavní roli s Joan Allen a Jeremy Ironsem. Pokud Vás to zajímá – film si můžete stáhnout zde.
zdroj: www.hollywoodchicago.com

P.S.: Životu Georgie už se věnuji nějaký rok, ale stále jsem ještě nedošla v překládání ke konci jejího příběhu, tak prosím, omluvte, že je stále nedokončený. Času je strašně málo na všechny koníčky  a zájmy, ale doufám, že brzy zase doplním chybějící část do skládanky.

 Pzn.: Všechny ilustrační fota pocházejí z knihy Britty Benke:Georgia O´Keeffe 1887-1986  Blumen in der Wüste z nakladatelství Taschen.


Georgia O´Keeffe

 Životopis
Georgia Totti O´Keefe (15.listopad 1887 – 6.březen 1986)
byla americká umělkyně. Je spojována s americkým jihozápadem,
kde našla inspiraci pro své umění a částečně s Novým Mexikem,
kde se usadila v pozdějším věku.
O´Keeffe byla velká osobnost amerického umění od let 1920.
Je především známá obrazy ve kterých syntetizuje abstrakci a
obrazy květin, skal, ulit, zvířecích kostí a krajin.
Její obrazy znázorňují ostře tvarované formy, které jsou plné jemných tonální přechodů různýchbarev. Často transformovala osobní téma do silných abstraktních obrazů.Rodiče - Dětství - Studium


„Moje první vzpomínka je na jas světla...všude světlo. Sedím mezi polštáři na dece na zemi..
a sleduji obrovské bílé polštáře"

O´Keeffe se narodila na statku na rozlehlé mléčné farmě v Sun Prairie, ve Wisconsinu 15.listopadu 1887.
Její rodiče, Francis Calyxtus O´Keeffe a Ida Totto O´Keeffe byli farmáři.
Otec matky Idy Totto  byl maďarský imigrant- George – po něm byla Georgia pojmenována.
Georgia byla první děvče a druhá ze sedmi dětí.

Vzdělání pro dívky bylo v rodině tradicí.
Matka Georgie Ida studovala na východě Ameriky.
Všechny dcery kromě jedné se tedy pod vlivem matky staly „profesionálními ženami“.
Georgia navštěvovala Town Hall School ve Wisconsinu, tady získala první návody na malování od místní akvarelistky Sary Mann.
Když byla  v osmém ročníku zeptala se dcery zaměstnance farmy, co bude dělat až vyroste.
Dívenka odpověděla, že neví, ale  Georgia odvětila jasně...:
„Já budu umělkyně!“ – „ Nevím, odkud se ta myšlenka vzala...Vím jenom, že od té chvíle, ji nemohu dostat z hlavy.“
Střední školu vychodila v Madisonu, Wisconsinu.
Na podzim r. 1902 se rodina přestěhovala z Wisconsinu do Williamsburgu na pobřeží Virginie. Georgia zůstala ve Wisconsinu se svou tetou a dokončila školu v Madisonu a
k rodině se přidala v r. 1903.
Ve věku 16-ti let Georgia měla za sebou 5 let soukromých výtvarných hodin v různých školách ve Wisconsinu a Virginii.
Jedna konkrétní učitelka Elizabeth Willis podporovala Georgii, aby pracovala svým vlastním tempem a poskytovala ji příležitosti, které ostatní studenti vnímali jako nefér.
Někdy mohla pracovat intensivně, a jindy nemohla pracovat několik dní. Když na to byl
upozorněn ředitel, odpověděla:...“Když Georgia. dostane inspiraci, je schopná udělat za den, co vy uděláte za týden..“

Po dokončení středoškolského studia ve Virginii  r.1905 odjela do Chicaga, kde bydlela u své tety a zapsala se na Art Institute v Chicagu. Následující rok se na Institut už nevrátila, protože
onemocněla tyfem. Místo toho se zapsala na Art Student League v New York City.
Zde studovala u malíře Williama Merritta Chase.

Během studia na A.S.League požádal Georgii student Eugene Speicher, aby mu pózovala.
Když viděl, že v ní nabídka vyvolala nevoli, komentoval to takto:“Nezáleží na tom, co uděláš,
já se stanu velkým malířem, a ty nejspíš skončíš jako učitelka kreslení v nějaké „dívčí“ škole.“Později Georgia s pózováním souhlasila.

Nicméně v roce 1908 vyhrála cenu Williama Merritta Chase za zátiší se svou olejomalbou
„Dead Rabbit with Copper Pot“ (Mrtvý králík a měděný hrnec). Výhrou bylo stipendium
pro účast v letní škole u jezera George v New Yorku. Mezitím navštívila v NYC výstavu
Rodinových akvarelů v galerii „291“ , kterou shodou okolností vlastnil její budoucí manžel fotograf Alfred Stieglitz.


***
Georgia byla také mimo jiné žačkou českého moderního umělce Vojtěcha Preissiga
(1873-1944), který pobýval v letech 1910 až 1931 v Americe a působil na uměleckých školách. 


Zaměstnání učitelky
Na podzim roku 1908 se Georgia odrazena od své práce, už na Art Student League nevrátila a odstěhovala se do Chicaga, kde si našla zaměstnání jako komerční umělkyně.  
V tomto období Georgia nevzala do ruky štětec a řekla, že se jí z pachu terpentýnu dělá špatně.
Vrátila se k rodině do Williamsburgu a přihlásila se na zdejší univerzitu. V roce 1912 ji napsal přítel z Texasu, že se zde uvolnilo místo učitele v Amarillu. Georgia zažádala o místo
a nastoupila od podzimního semestru. Zůstala tady do r.1914 a během doby zajížděla v letních
měsících do Virginie učit na univerzitě. Navštěvovala také zdejší letní školu a byla inspirována znovu k tvorbě po té, co ji profesor Alon Bement seznámil s novátorskými nápady Arthura Wesleyho Dowse. Dow povzbuzoval umělce, aby se vyjádřili v harmonických kompozicích a kontrastech světla a stínu. Učení Dowa silně ovlivnilo Georgii
v tvorbě. Pomáhala Bementovi jako asistentka výuky několik let, než se vrátila do Texasu vyučovat nováčky na katedře umění na univerzitě West Texas A&M  jižně od Amarilla. Přírodní krása nedalekého rozlehlého kaňonu Palo Duro „vytesaná větrem a vodou“   ji velmi inspirovala.New York
Na počátku r. 1916 přivezla  Anita Pollitzerová ukázat několik Georginých maleb  Alfredu Stieglitzovi do jeho galerie „291“ v New Yorku.
Když je zhlédl vykřikl, „Konečně, žena na papíře!“. Řekl Anitě, že kresby jsou ty nejčistší,nejjemnější a nejupřímější věci, které se objevily v „291“ po dlouhé době, a proto by je rád vystavil. Georgia poprvé navštívila galerii 291 v roce 1908 a později při několika příležitostech, ale nikdy se Stieglitzem nemluvila...ačkoliv měla vysoké mínění o jeho názorech jako kritika. V dubnu Stieglitz vystavil 10 jejích kreseb. Před výstavou ale nebyla G. požádana o svolení a dozvěděla se to pouze z doslechu.Poprvé  tedy konfrontovala Stieglitze kvůli kresbám..a později svolila k vystavení děl. 
Georgina první solo výstava v "291" byla zahájena v dubnu 1917. Většina vystavených děl byly akvarely z Texasu. Po výstavě se Stieglitz rozhodl galerii zavřít vzhledem k finančním problémům ale řekl: „Tak, končím..ale dal jsem světu ženu...“
Během zimy Georgia onemocněla chřipkou, která zachvátila zemi. Vzala si volno od vyučování a později dala výpověď. Nejspíš byla pod nátlakem společnosti, která podporovala její výpověď, vzhledem k jejím radikálním názorům na vstup Spojených států do války v Evropě...a současně dalším názorům odlišným od většiny, které šokovaly toto malé Texaské městečko.
Stieglitz ji povzbuzoval, aby se vrátila do New Yorku. V té době se do Georgie zamiloval a usiloval o vztah. Žil v nešťastném manželství a odstěhoval se z rodinného domu do svého ateliéru.
Georgia nastoupila na vlak v červnu 1918, aby se vrátila do New Yorku ke Stieglitzovi...a k novému životu, který z ní vytvoří jednu z nejdůležitějších umělkyň století..


 O´Keeffe a Stieglitz 

Alfredu Stieglitzovi bylo 54 let, když Georgia přijela do New Yorku...byl o 23 let starší než ona.
Studoval v Berlíně techniku a fotografii, než se koncem století vrátil do Spojených Států  a otevřel si galerii „291“.Byl průkopníkem v umění fotografie a sám seznamoval Ameriku s pracemi Picassa, Matisse a Cezanna v galerii..a současně publikoval velmi respektovaný časopis „Camera Works“ (Fotografie).
Krátce po jejím příjezdu vzal Alfred Georgii do rodinného domu Stieglitzů u jezera George v Adirondack Mountains. V nadcházejích letech se vraceli se do domu u jezera každé léto. Během těchto let zde Georgia  vytvořila mnoho maleb krajiny jezera George.
Od začátku jejich vztahu Stieglitz vášnivě fotografoval Georgiu. Vytvořil přes 300 jejích portrétů mezi lety 1918 až 1937. Většinu erotičtějších póz vytvořil prvních několik let jejich manželství.
Stieglitz byl Georgin nejdychtivější podporovatel...aranžoval výstavy a prodával její malby. „O´Keeffe“ nebyla pouze drahá, ale sběratel musel dosahovat Stieglitzovy neurčité úrovně, aby ji mohl vlastnit. V té době byla v uměleckém světě známa pouze jako „O´Keeffe“. Zřídka podepisovala malby, místo toho občas poznačila „OK“ na zadní stranu plátna.
Alfred se rozvedl se svou manželkou v září 1924 a začal tlačit Georgii do manželství. Nebyla ochotná a neviděla důvod brát se teď, když do té doby spolu žili už od roku 1918 a přežili i skandál.. Nakonec povolila a vzali se koncem prosince.
Během dlouhých zimních měsíců v New Yorku začala malovat své rozměrné květiny, jedny z jejích nejpopulárnějších prací dnes. Dokončila svou první obrovskou květinovou malbu v roce 1924.
„Většina lidí ve městě spěchá tak, že nemají čas podívat se na květinu. Chci, aby ji viděli, ať chtějí nebo ne“.

Obrovské malby květin byly poprvé vystaveny v r. 1925. Malba Kaly byla prodána za 25.000$ v roce 1928 a umělecká média upřela na „O´Keeffe“ pozornost jako nikdy předtím.Finanční úspěch Georgii  konečně dokázal, že se umělec může uživit malováním.
 V roce 1925 se ona a Stieglitz přestěhovali do hotelu Shelton v New Yorku, vzali si apartmá v 30. patře nové budovy. Žili zde 12 let a s tak úžasným výhledem začala Georgia malovat město.
 „Nemůžu malovat New York takový jaký je, ale spíš tak, jak ho cítím.“
V roce 1928 Georgia začala cítit, že potřebuje cestovat, aby našla nové zdroje inspirace pro své malování. Nároky každoroční výstavy si žádaly nový materiál. Přátelé, kteří se vrátili ze západu a jejich vyprávění  probudili v Georgii touhu vidět a objevovat nová místa. Alfred netoužil opustit New York a jezero George – nesnášel změny jakéhokoliv typu.
V květnu 1929 Georgia vyrazila vlakem se svou přítelkyní Beckou Strand do Taosu v Novém Mexiku....na výlet, který na vždy změnil její život.
Příběh Georgie O´Keeffe budu doplňovat – zde zatím můj průzkum končí...


Zdroje:

Britta Benke:Georgia O´Keeffe 1887-1986  Blumen in der Wüste

http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_O´KeeffeOdkazy – obrazy Georgie O´K.:

Sbírka děl online – Museum Georgie O´K.


Plakáty – umělecké reprodukce Georgie O´K.

Poznámka, co se týče vlastnických práv:
Toto je nekomerční osobní průzkum určený ke  vzdělávání, můžete z něho čerpat, jak se vám libo. Doufám, že tímto lehce zmedializuji Georgii v Čechách :-).